Όροι χρήσης ιστότοπου vresaggelies.gr.

 

Οι Όροι Χρήσης του ιστότοπου vressaggelies.gr ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του, και τη σχέση με τους εγγεγραμμένους χρήστες αλλά και τους επισκέπτες του.  Ο ιστότοπος vresaggelies.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του, χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους εγγεγραμμένους χρήστες του.

Οποιαδήποτε χρήση του vresaggelies.gr, ακόμα και η απλή πλοήγηση σε αυτόν, συνιστά ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ των παρόντων Όρων Χρήσης.  Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης οφείλει να γνωρίζει τους όρους χρήσης του ιστότοπου vresaggelies.gr πριν τον χρησιμοποιήσει.  Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους, ο χρήστης ή επισκέπτης οφείλει να ενημερώσει σχετικά τους διαχειριστές και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου.   Οι χρήστες του ιστότοπου είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν αποκλειστικά και μόνο το email τους για επιβεβαίωση ότι δεν πρόκειται για κακόβουλους επισκέπτες αλλά και για την δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους χρήστες. Αν το επιθυμούν και μόνο, μπορούν να δημοσιεύουν τα πλήρη στοιχεία τους, με ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ψευδή στοιχεία και τούτο γίνει αντιληπτό από τους διαχειριστές του ιστότοπου, οι τελευταίοι θα προχωρούν στην άμεση και οριστική διαγραφή του χρήστη.

Ο ιστότοπος vresaggelies.gr δημιουργήθηκε για να παρέχει στους επισκέπτες του ή/και χρήστες του πληροφορίες και κυρίως διαφημίσεις παντός τύπου και τη δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας και υπηρεσιών αναζήτησης. Το vresaggelies.gr λειτουργεί αποκλειστικά ως σημείο αναφοράς όπου αφενός οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν μικρές αγγελίες για θέσεις εργασίες κι αγοραπωλησίες αντικειμένων και αφετέρου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των αγγελιών και να έρθουν σε επικοινωνία με τον εκάστοτε χρήστη που έχει αναρτήσει την αγγελία που τους ενδιαφέρει.  Ο ιστότοπος vresaggelies.gr με κανέναν τρόπο και υπό καμία έννοια δεν φέρει ευθύνη ή συμμετέχει στο περιεχόμενο, στον τρόπο παρουσίασης ή τη συναλλαγή που περιγράφει η εκάστοτε δημοσιευμένη αγγελία.  Tο vresaggelies.gr συνιστά την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνον νομίμων υπηρεσιών, και προϊόντων για τα οποία έχει δικαίωμα διάθεσής τους ο χρήστης.  Σε περίπτωση που αναρτηθούν αγγελίες μη νόμιμων προϊόντων ή υπηρεσιών και τούτο γίνει αντιληπτό  από τους διαχειριστές του ιστότοπου, οι τελευταίοι θα προχωρήσουν σε διαγραφή των εν λόγω αγγελιών και χρηστών αυτών.

Η εγγραφή και η συμμετοχή ως χρήστης είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη.  Κάθε Χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και την ασφάλεια του λογαριασμού του. Είναι επίσης  πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και το vresaggelies.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.  Ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει τους υπεύθυνους του ιστότοπου αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.  Το vresaggelies.gr μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει εγγραφή χρήστη και να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει τις παρεχόμενες προς το χρήστη υπηρεσίες.

Οι συναλλαγές μεταξύ των χρηστών γίνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και το vresaggelies.gr ουδεμία ανάμειξη-εμπλοκή έχει.

Το vresaggelies.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του ιστότοπου να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή.  Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ιστότοπου ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του ιστότοπου καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

Το vresaggelies.gr ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του καθώς επίσης και με την επικοινωνία με τρίτους που διαφημίζονται στον ιστότοπο. Επίσης το vresaggelies.gr δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή επικοινωνία με τους διαχειριστές του ιστότοπου vresaggelies.gr, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω της σελίδας επικοινωνίας του ιστότοπου.